สวัสดี
ผมชื่อ sakol thaneerat

ฉันทำ

About Me

About Me

I'm rj

Full Stack Developer

สวัสดีผมเป็นนักพัฒนา full-stack มีความชื่นชอบในเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้ผมได้เข้ามารู้จักการพัฒนาเว็บไซน์ และอื่นๆ ต่างๆอีกมากมายโดยใช้ทักษะจากประสบการณ์มาเป็นเวลานานในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้ทุกคนได้ใช้งานระบบต่างๆของผมได้สะดวกสบายมากขึ้น

email : [email protected]

place : Thailand

Skills & Abilities

Projects Made

View All

ประสบการณ์ (โดยย่อ)

เริ่มพัฒนาร้าน cybersafe

Full Stack Developer

2021 - ปัจจุบัน

พัฒนาเว็บขนส่ง gqth

Full Stack Developer

2023 - ปัจจุบัน

logo education wro

ได้เริ่มเข้าแข่งขั้นwro

2021 - ปัจจุบัน

thailand cyber top talent

ได้เริ่มแข่งขัน cft

2020 และ 2021

CHAODOI-AI ร่วมช่วยวพัฒนา

python Developer

2023 - ปัจจุบัน

dootv

Web Development & SEO

2023 - ปัจจุบัน